Tegningen er en principskitse uden alle detaljer.
Her vises et tænkt forsøg med en dråbe der belyses med en solstråle, som sendes ind gennem et hul i en papskive.
Solens lys vil brydes og dens spektrum tilbagekastes mod papskiven bagside.
I praksis vil den farvede cirkel, på den korte afstand, være så smal at de enkelte farver er vanskelige at skille fra hinanden.
Alle mål er stærkt overdrevet