Sommerhaven 2003
fotorik@pc.dk
Punkt _22_ på kortet

have_32

have_32.jpg

Midtercirklen set fra Nordhegnet. Det er en Ligusterhæk

Nordcirklen til venstre er pileflet